Information om byggnationen på Örnsro idrottsplats

Nu finns den här samlingssidan med information om byggnationen på Örnsro Idrottsplats. Den fylls löpande på efterhand som vi får ny information om byggprocessen.

 • Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Nikolai 3:41 den 23 november 2018. Styrelsen överklagade detaljplanen efter kontakt med både Länsstyrelsen och Örebro kommun där man antar att den plym av klorerat lösningsmedel inte kommer att spridas i riktning mot varken vårt koloniområde eller området Nikolai 3:41. Läs överklagan.
 • Försommaren 2019 kom domen från Nacka Tingsrätt där Mark- och miljödomstolen upphävde Byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen på idrottsplanen. Örebro kommun överklagade och ansökte samtidigt hos Länsstyrelsen om att få ta ner trädallén. Örebro kommun fick prövningstillstånd av Svea Hovrätt. Styrelsen motsatte sig yrkandet om ändring. Läs yrkandet här.
 • I februari 2020 tog Nacka tingsrätt beslut om att Örebro kommun får tillstånd att fortsätta med bebyggelsen på Örnsro idrottsplats. Det innebär att trädridån mot idrottsplatsen ska tas ner och ersättas med tätspont som slås ner i marken för att förhindra att eventuella föroreningar i marken tränger in under Örnsro trästad. Läs domen här.
  Lyssna på ett radioinslag från SR P4 i samband med domen. 

Aktuell information från september 2020

Ordförande Gunilla Hedberg, kassör Monika Broström och områdesansvarig Rolf Olofsson har idag haft ett digitalt möte med Samuel Huntley och Fredrik Norrström på Örebro kommun. Örebro kommun informerade om vad som kommer att hända på Idrottsplanen:

 • Nu sker en upphandling om vilket företag som ska placera tätsponten längs idrottsplan mot vårt område. Man räknar med att arbetet ska börja i november 2020 och hålla på ca en månad.
 • De träd som måste avverkas ska ersättas med nya träd.
 • Byggnationen av husen som Företaget Slättö ska göra, beräknas börja i januari 2021. Det kommer att ske i två etapper med början i den västra delen, som ska vara inflyttningsklar 2022-2023. Parkområdet i norra delen som Örebro kommun ska anlägga beräknas vara klart till den inflyttningen.
 • Vi tog upp frågan om vårt containerområde och Örebro kommun ska framföra att vi är intresserade av att det ska få finnas kvar. Vi hoppas att vi då kan komma överens och få ett avtal med Slättö.
 • Ändringar kommer att göras på Idrottsvägen där en cykelbana bl.a. kommer att anläggas.
 • Miljökontoret har upprättat ett kontrollprogram för hela Örnsroområdet. Detta för att omgående kunna sätta in åtgärder om plymen med klorerat lösningsmedel sätts i rörelse.
 • Den östra delen hade inte kommunen fått någon information om.

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.