Våra Arbetsgrupper

Förutom att Du deltar på våra arbetskvällar, så ingår Din lott i någon av våra arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna är viktiga eftersom de sköter löpande arbetsuppgifter som behövs på området för att vår verksamhet ska fungera på ett bra sätt.

 

Från det år man fyller 80 år kan man om man så önskar, bli befriad från att delta i arbetsgrupperna.

Om Du är osäker på vilken arbetsgrupp du tillhör eller har behov av att byta grupp, kontakta styrelsen.

 

Våra arbetsgrupper i nuläget är:

- Styrelse

- Miljögruppen

- Skötsel av föreningens kärror

- Målargruppen

- Städning av verkstaden

- anvara för tömning av container

- Tömning av sophinkar på toaletterna

- Rishämtning

- Städning utmed Idrottsvägen

- Skötsel av päronträd vid stugan

- Vattengruppen

- Ogräsrensning vid förrådet

- Skötsel av silverpäronträdet

- Skötsel av containerområdet

- Informatör

- Fika vid våra arbetskvällar

- Inköp av glass

- Skötsel och tillsyn av föreningsstugan

- Flaggning

- Gräsklippning vid föreningsstugan

- Snickargruppen

- Skötsel av Annas Täppa

- Koll av stängsel