Avtal, stadgar, ordningsregler och grön policy

 

Arrendeavtal med Örebro kommun

Arrendeavtalet 

 

Arrendeavtal med koloniföreningen

Som medlem skriver man under ett arrendeavtal för nyttjanderätten till kolonilotten. Avtalet gäller i fem år och förlängs med fem år i taget, under förutsättning att det inte sagts upp enligt gällande uppsägningsvillkor i avtalet.

Stadgar

Örnsro koloniförening

 

Ordningsregler

Aktuella ordningsregler inklusive bilaga 1, reviderade vid årsmötet 2019.

 

Grön policy (Bilaga 2 till föreningens ordningsregler)

När Örnsros koloniförening bildades 1905 var området ett efterlängtat rekreationsområde för ”mindre bemedlade” stadsbor. Fast det var inte bara en plats för vila utan det allra viktigaste var att kunna odla grönsaker och få möjlighet till att äta färsk frukt. Både grönsaker och frukt var en stor tillgång i hushållet.

Idag lever vi i en annan värld, där vi har helt andra möjligheter att kunna handla det vi har behov av i affären. Men för den skull behöver det inte bli så att vi inte ens tar ansvar för den frukt vi får gratis på våra träd eller inte tar ansvar för växtavfallet.

  

Vårt förhållningssätt inom föreningen är därför följande:

Var och en har en egen kompost.

I den tar vi hand om vissna blommor, löv, gräs, fallfrukt i mindre mängd, nedklippt hallonris och ogräs, t ex kvickrot (som har fått torka innan det läggs i komposten).

Vi har en container som reservplats när den egna komposten är full.

I containern kan mjuka växtdelar som är nedklippta till max 30 cm lämnas.

I containern kan buskgrenar och hallonris, nedklippta till max 30 cm lämnas.

I första hand plockas all frukt ned och tas om hand av medlemmen. Frukt som blir kvar på träd och mark under vintern kan sprida sjukdomar till övriga träd.

I andra hand tar medlemmen hand om all sin fallfrukt.

I tredje hand lämnas oätlig frukt i containern.

På våren läggs grenavfall och jordfria rötter på Lisas Torg. Riset hämtas och lämnas för återvinning senast 30 april.

För restavfall och hushållskompost finns särskilda sopbehållare.

Var och en tar övrigt avfall till avfallsåtervinning.

 

Ovanstående policy antogs på föreningens årmöte, 22 mars 2003 och reviderades på årsmötet 2019.